Tips bij het inloggen in de KNLTB ClubApp...

Veel tennisclubs maken vanwege Corona sinds kort gebruik van de ClubApp van de KNLTB. Dit levert niet alleen tijdsvertraging op bij het aanvragen van een wachtwoord, je kunt misschien ook andere problemen ervaren. KLIK HIER VOOR DE KNLTB TIPS

Contributie senioren seizoen 2021

Voor het seizoen 2021 gelden bij automatische incasso de volgende contributiebedragen (peildatum voor de leeftijdsbepaling is 31 december 2021).
De bedragen zijn op 19 januari 2021 door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

2021        
Seniorleden A   21 jaar en ouder   € 142,50
Seniorleden B   18, 19 en 20 jaar oud   € 110,00

Bij automatische incasso wordt u geïnformeerd wanneer er geïncasseerd wordt en wat de te volgen stappen zijn voor de incasso (zorgt u s.v.p. voor voldoende saldo op uw rekening?).
Uw spelerspas ligt tijdig voor u klaar bij TVV.

Leden die niet wensen te kiezen voor automatische incasso betalen € 7,50 meer, zij ontvangen een contributienota. U dient de nota binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen. Bij tijdige betaling ligt ook voor die leden de spelerspas op tijd klaar bij TVV.

Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht.

Met vriendelijke groet,

Lonneke van der Burg,
Penningmeester